Teknik Nyheter Världen

Smärtmedicin syfte med skandalstudie

De patienter som skadades svårt, och den person som dog, under ett läkemedelsförsök i Frankrike hade fått ett preparat som ska öka mängderna av cannabinoider i hjärnan.
De patienter som skadades svårt, och den person som dog, under ett läkemedelsförsök i Frankrike hade fått ett preparat som ska öka mängderna av cannabinoider i hjärnan.

De patienter som skadades svårt, var av en dog, efter en klinisk prövning i Frankrike hade fått ett läkemedel som ökar mängderna av cannabinoider i hjärnan. Det uppger det portugisiska läkemedelsföretaget Bial, på vars uppdrag prövningen utfördes, skriver Science.

Cannabinoider är en grupp kemikalier som bland annat återfinns i cannabis, men kroppen kan också själv tillverka ämnet.

Att på konstgjord väg öka halterna av dessa ämnen har föreslagits som en möjlig väg för att behandla kroniska smärttillstånd. Det preparat som ingick i prövningen hämmar ett enzym som bryter ner cannabinoider i hjärnan.

Enligt ännu obekräftade uppgifter fick deltagarna 1 900 euro, cirka 18 000 kronor, för att delta i prövningen som ägde rum i företaget Biotrials lokaler i Rennes, Frankrike. I prövningen skulle deltagarna ta läkemedlet tio dagar i följd, samtidigt som de lämnade en rad prover.

Men under försöket drabbades fem av de sex deltagarna av neurologiska symtom av varierande grad. En av dem dog efter att ha förklarats hjärndöd.