Teknik Nyheter Sverige

Smittspridning på Karolinska

En resistent bakterie har drabbat ett 50-tal patienter som har genomgått öppen hjärtkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Arkivbild.
En resistent bakterie har drabbat ett 50-tal patienter som har genomgått öppen hjärtkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Arkivbild.

Ett 50-tal patienter på Karolinska universitetssjukhuset i Solna har smittats av en antibiotikaresistent bakterie. Fyra av patienterna har dött och i åtminstone ett av fallen tror sjukhuset att det är bakterien som är orsaken.

Utbrottet har pågått en längre tid, men smittspridningen har enbart skett på thoraxkliniken i Solna och samtliga drabbade var patienter som har genomgått öppen hjärtkirurgi.

– Vi har vidtagit en rad åtgärder och nu hoppas vi att spridningen har stoppats, eftersom vi inte har haft några nya fall på 2–3 veckor, säger chefläkare Elda Sparrelid till TT.

Hittills har 52 patienter drabbats varav fyra har dött. Huruvida bakterien bidrog till dödsfallen vet ännu inte sjukhuset.

– Det är inte helt lätt att avgöra eftersom det här är patienter som varit svårt sjuka av andra orsaker, men vi har starka misstankar om det i åtminstone ett fall, säger Elda Sparrelid.

Flesta inte sjuka

Bakterien i fråga heter Klebsiella pneumoniae och finns vanligtvis i tarmen, men kan orsaka infektioner hos människor.

Den aktuella bakterien bär på ESBL, vilket innebär att bakterien bildar ett ämne med förmåga att bryta ner vissa antibiotika. Det finns alltså andra antibiotika som biter på den aktuella bakteriestammen.

De allra flesta av de drabbade har inte blivit sjuka, utan har "bara" blivit bärare av bakterien, som normalt inte orsakar sjukdom.

Smittan upptäcktes i våras, men smittspridningen började antagligen redan i höstas.

Sedan dess har sjukhuset arbetat med att kartlägga och strama upp hygienrutinerna för att få stopp på smittspridningen.

Hundra åtgärder

Under arbetets gång har sjukhuset kunnat konstatera att gällande hygienrutiner inte alltid har följts och att det har funnits behov av att införa ytterligare rutiner för att något liknande inte ska hända igen.

– Det gäller allt från personalens följsamhet till de rutiner vi har till kläder, utrustning, tangentbord och rengöring av instrument – allt vi kunnat identifiera. Sammanlagt har vi vidtagit ett hundratal åtgärder, säger Elda Sparrelid.

Smittspridningen har anmälts enligt lex Maria och en anmälan har skickats in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).