Nyheter Sverige

Snabbare rättegångar med lägre plåga

På grund av jäv togs det jättelika Södertäljemålet upp i tingsrätten två gånger. Den första drygt halvårslånga rättegången hölls 2012. Den andra avslutades sommaren 2013. Rättegångarna gällde bland annat tre mord som skedde 2009 och 2010. Arkivbild.
På grund av jäv togs det jättelika Södertäljemålet upp i tingsrätten två gånger. Den första drygt halvårslånga rättegången hölls 2012. Den andra avslutades sommaren 2013. Rättegångarna gällde bland annat tre mord som skedde 2009 och 2010. Arkivbild.

Häktade ska sitta kortare tid, offrens lidande ska minskas och de enorma kostnaderna för jättelika rättegångar ska ner.Regeringen tillsätter nu en utredning för att få till ändringar av över 60 år gamla rättegångsregler.

All bevisning ska dras muntligen. Det som sägs här och nu i rättssalen väger vanligtvis tyngre än det som sagts i tidigare polisförhör. Det är innebörden av muntlighetsprincipen och omedelbarhetsprincipen – regelbundet utsatta för kritik.

Släppas ut tidigare

Högsta chefen för Svea hovrätt, hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, har nu fått i uppdrag att ta sig en ordentlig titt på de gamla principerna.

– Nu riskerar vi att det vid stora rättegångar blir väldigt långa häktningstider även för människor som befinner sig i periferin av utredningen. Det blir drabbande både för rättsväsendet som får dyra rättegångskostnader och för den enskilde som riskerar en lång häktning, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) till TT.

Om inspelade förhör med personer misstänkta för mindre allvarliga brott skulle väga tyngre som bevisning i stora mål skulle dessa personer kunna släppas ur häkte tidigare.

Slippa berätta igen

En annan anledning till att se över dagens ordning är brottsofferperspektivet.

– För den som är utsatt för exempelvis misshandel eller våldtäkt så är ofta domstolsprocessen en del av problemet för att man kanske tvingas dra sin berättelse en fjärde gång, säger Anders Ygeman.

Med en uppspelad videoupptagning från tidigare förhör skulle offret inte behöva berätta allt igen utan bara behöva svara på kompletterande frågor.

Kritik vid stormål

Till kritikerna av nuvarande system hör Björn Fritiof, en av åklagarna vid det jättelika och mycket uppmärksammade målet mot ett kriminellt nätverk i Södertälje för några år sedan. Vittnen med skyddad identitet tvingades vittna på plats i tingsrätten, inte bara en gång utan två, när den första förhandlingen ogiltigförklarades på grund av jäv.

Förutom lidandet det innebar för vittnena så hade dessutom ytterligare ett år hunnit gå från den första tingsrättsstarten till den andra. Händelserna de vittnade om låg ännu längre tillbaka i tid.

– Ett eländigt sätt att få bevisning på, konstaterade Björn Fritiof vid ett journalistseminarium i veckan.

Tomas Oneborg/SvD/TT
Med rätt att föreslå ändringar i lagen. Fredrik Wersäll, hovrättspresident vid Svea hovrätt, ges mandat att föreslå ändringar i rätteångsbalken.
Tomas Oneborg/SvD/TT
Fredrik Wersäll, hovrättspresident vid Svea hovrätt, får ett regeringsuppdrag att utreda bland annat hur stora mål ska hanteras i domstol.