Teknik Nyheter Sverige

Snart svar om surrogatmödraskap

Surrogatmödraskap innebär att en kvinna för någon annans räkning bär och föder ett barn. Arkivbild.
Surrogatmödraskap innebär att en kvinna för någon annans räkning bär och föder ett barn. Arkivbild.

Bör kvinnor, utan pengar inblandade, få bli gravida och bära ett barn åt någon annan?Surrogatmödraskap var länge otänkbart i Sverige. Nu får frågan snart sitt svar när en statlig utredning läggs på regeringens bord.

På onsdag presenterar lagman Eva Wendel Rosberg sina slutsatser. I nästan tre års tid har hon undersökt om så kallat altruistiskt surrogatmödraskap ska bli tillåtet i Sverige. Engagemanget har varit stort, berättar hon.

– Det är många som har kontaktat oss. Barn är viktigt för många människor, och det finns också relativt många som är ofrivilligt barnlösa. Jag kan tänka mig att det är därför som det väcker starka känslor, säger Eva Wendel Rosberg.

Hennes första förslag i utredningen, att ge ensamstående kvinnor rätt till insemination i den svenska vården, har riksdagen redan sagt ja till.

Komplex fråga

Frågan om surrogatmödraskap är på många sätt mer komplex. Tidigare ansågs det inte vara etiskt okej att använda en annan kvinna som medel för att lösa ett barnlöst pars problem. Men för tre år sedan slog Statens medicinsk-etiska råd (Smer) fast att surrogatmödraskap, utan pengar inblandade, bör vara tillåtet i Sverige. Kvinnor som vill vara surrogatmödrar åt anhöriga bör ha möjlighet att själva råda över sina kroppar, ansåg rådet.

Personer som skulle kunna efterfråga behandlingen är exempelvis par där kvinnans livmoder inte fungerar, män i samkönade relationer samt ensamstående kvinnor med fertilitetsproblem.

Surrogatmödraskap är tillåtet i flera andra länder, bland annat Storbritannien, Nederländerna och i vissa stater i USA. Men det finns också länder som förbjudit det, bland annat Danmark och Finland.

Splittrar blocken

I Sverige finns redan mer än 100 barn som kommit till genom surrogatarrangemang utomlands. Debatten i ämnet har stundtals varit het. RFSL, som drivit frågan om en legalisering länge, anser inte att surrogatmödraskap per automatik är ett utnyttjande – medan kritiker, som författaren Kajsa Ekis Ekman, jämställer surrogatmödraskap med prostitution.

I riksdagen splittrar frågan blocken. KD och V är mot surrogatmödraskap, medan C och L är för så länge pengar inte är inblandat. Övriga partier har ännu inte tagit ställning, utan vill invänta utredningens slutsatser.