Teknik Nyheter Sverige

Sommarskogsmygg och andra mygg

Större vårmygga, Culiseta annulata, är en stickmygga som gärna övervintrar inomhus. Den känns igen på sin storlek, sina randiga ben och fläckiga vingar.
Större vårmygga, Culiseta annulata, är en stickmygga som gärna övervintrar inomhus. Den känns igen på sin storlek, sina randiga ben och fläckiga vingar.

Vet du vilken sorts mygga det var som stack dig senast? En tidig tömygga, en större vårmygga eller kanske en sommarskogsmygga? Nu har stickmyggorna fått svenska namn.

Hittills har de blodsugande myggorna enbart haft latinska namn och klumpats ihop i gruppen stickmyggor. Men nu har myggforskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) sett till att de 49 arterna som finns i Sverige också har svenska namn.

– Som forskare är det ett sätt att kommunicera resultat med media och med allmänheten. Vårsvämmyggan som ställer problem vid nedre Dalälven får annars alltid heta olika saker, säger Anders Lindström.

Arterna har fått sina namn utifrån utseendemässiga kännetecken eller sättet de lever på. Grodmyggan har exempelvis fått sitt namn eftersom den enbart suger blod från grodor och paddor.

– För egen del gillar jag namnen sommarskogsmygga och prydlig tömygga, säger Anders Lindström.

Namnet frossmygga är ett gammalt namn som tas tillbaka och ersätter malariamygga som anses laddat. Namnet har en tendens att skapa oro, enligt Lindström. I Sverige finns sju ofarliga arter av frossmygga.

Anders Lindström har även namngett några vanliga utländska arter. Myggan som sprider zikaviruset har fått namnet gulafebernmygga, då arten mest är känd för att sprida gula febern.

Anders Lindström/SVA
Vårsvämmyggan, Aedes sticticus, trivs i översvämningsområden runt till exempel Nedre Dalälven och vid Klarälven i Värmland.
Anders Lindström/SVA
Skogstömyggan, Aedes communis, är en av våra absolut vanligaste stickmyggor.
Anders Lindström/SVA
Källarfrossmygga.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset