Nyheter Ekonomi Världen

Spanska domar för oljeolycka 2002

Det krävdes omfattande saneringsarbete efter tankerolyckan 2002, som orsakade en av Europas värsta miljökatastrofer.
Det krävdes omfattande saneringsarbete efter tankerolyckan 2002, som orsakade en av Europas värsta miljökatastrofer.

Högsta domstolen i Spanien finner att kaptenen på oljetankern Prestige, som bröts sönder utanför spanska kusten 2002, är skyldig till en av Europas värsta miljökatastrofer. Även det brittiska bolag som försäkrat skeppet och ägaren befinns skyldiga.

Domstolen rev upp en tidigare dom som friade kaptenen Apostolos Mangouras. Han döms nu till två års fängelse.

Mangouras sjömanskap var, enligt HD, inte bara farligt, "han skapade också en allvarlig risk, i synnerhet med tanke på den kraftigt nedsmutsande karaktären hos innehållet han transporterade".

Prestige hamnade i problem i hård sjö i november 2002. Sex dagar senare, skadad och på drift, bröts tankern itu utanför Galiciens kust.

Vid olyckan rann 63 000 ton olja ut i havet och smutsade ned en 2 980 kilometer lång kustlinje i Spanien, Frankrike och Portugal. Läckaget orsakade enorma skador på djurliv och miljö samt fiskeindustrin i regionen.