Nyheter Sverige

SSAB frias för dödsolycka i Luleå

Bilden är tagen utanför Koksverket i Luleå på olycksdagen den 17 oktober 2013 då två män begravdes i tjärmassa. Arkivbild.
Bilden är tagen utanför Koksverket i Luleå på olycksdagen den 17 oktober 2013 då två män begravdes i tjärmassa. Arkivbild.

Två arbetare dog när de dränktes i flytande tjära. Chefen på SSAB:s fabrik i Luleå åtalades för oaktsamhet, men frias helt.Tingsrätten ogillar även de krav på skadestånd som riktats mot företaget.

Det var i oktober 2013 som två män begravdes i enorma mängder varm, trögflytande stenkolstjära under en besiktning och tömning av en cistern på Koksverket vid SSAB i Luleå.

Först efter flera timmar hittades kropparna sedan den invallning de befann sig i tömts på tjära i ytterligare en invallning som byggts upp.

Den följande rättegången om misstänkt arbetsmiljöbrott har dragit ut på tiden. På torsdagen kom domen.

– I ett sådant här fall finns det inga vinnare, men det är klart att han är lättad över att han inte anses ha varit oaktsam, säger Anders Lorentzon, advokat till den chef på SSAB som nu frias från misstanken om att ha begått brott mot arbetsmiljölagen.

Viktig detalj

Domen innehåller dock en detalj som åklagaren Christer Forssman tycker är oklar. Tingsrätten konstaterar att en nivåmätare på den cistern som arbetarna tömde visade fel värde. Den var inställd så att noll innebar att tjäran nådde 1,6 meter från cisternens botten. Dessutom var den placerad på ett sätt som gjorde att nivån i tanken i själva verket var ytterligare flera meter högre.

"Det framstår som i hög grad sannolikt att dödsolyckan inte skulle ha inträffat om nivån i tanken varit den förutsatta, dvs. den nivå som nivåmätaren utvisade", står det i domen.

– Det finns en oaktsamhet gällande nivåmätaren. Jag kan inte utläsa varför det här inte ska ses som ett brott, även om det inte var chefens oaktsamhet. Det är något oklart vart det ansvaret tar vägen, säger Christer Forssman.

Inte brottsligt

Tingsrättens bedömning är att det trots påvisade brister inte är bevisat att ett brott har begåtts. Domstolen konstaterar att åklagarens påståenden om brister vid så kallade hetarbeten, där arbetarna hanterar varma och farliga material, inte har haft "ett direkt samband med dödsolyckan".

Christer Forssman krävde också en företagsbot på fyra miljoner kronor, men eftersom chefen på koksverket frias har tingsrätten valt att ogilla skadeståndskravet.

Christer Forssman utesluter inte ett överklagande.

– När jag väckte åtal förväntade jag mig en fällande dom. Tingsrätten delar inte min uppfattning, men jag måste överväga om domen innehåller sådana felaktigheter att jag vill överklaga.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset