Teknik Nyheter Sverige

Städer i fokus för översvämningshot

Översvämningar i storstadsmiljö hamnar ofta i fokus medan det saknas kunskaper om problemen på landsbygden, visar en rapport. Arkivbild.
Översvämningar i storstadsmiljö hamnar ofta i fokus medan det saknas kunskaper om problemen på landsbygden, visar en rapport. Arkivbild.

Arbetet med att hantera översvämningar har rejäl slagsida åt situationen i städerna. Däremot saknas ofta kunskaper om hur landsbygden påverkas, visar en rapport från Jordbruksverket.

"Viktiga beslutsunderlag som översvämnings- och skyfallskarteringar har hittills fokuserat på urbana områden", konstaterar verket i ett pressmeddelande.

Städer vill göra allt för att förhindra översvämningar. Landsort och jordbruk förbereder sig snarare på att hantera dem, visar rapporten.

Jordbruksverket efterlyser nu dialog och gemensam hantering, bland annat kring för- och nackdelar med att använda jordbruksmarker som kontrollerade översvämningsytor. Låglänta och vattennära marker är ofta också de mest bördiga.

"Vi behöver använda den kunskap som redan finns när det gäller hur jordbruksmarken påverkar och påverkas, ur olika aspekter", skriver Jordbruksverket.