Nyheter Sverige Sverige-topp

Stängda flyktvägar ger lägre prognos

Migrationsverket skriver ner sin prognos över antalet asylsökande som väntas till Sverige. Arkivbild.
Migrationsverket skriver ner sin prognos över antalet asylsökande som väntas till Sverige. Arkivbild.

Gränskontroller, stängsel och avtal – det har blivit svårare att som asylsökande ta sig till Sverige.Nu räknar Migrationsverket med 60 000 asylsökande i år, vilket är betydligt färre än förra prognosen.Men de nya siffrorna påverkar inte regeringens åtstramningspolitik.

– Att få ner antalet som kommer till Sverige har varit helt nödvändigt för att vi ska klara situationen. Att då, omedelbart så fort man ser en effekt, ompröva den politiken, det kan man inte göra, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

För 2016 räknar Migrationsverket nu med 60 000 asylsökande som huvudscenario, alltså det man planerar utefter. Det finns också ett högsta och ett lägsta scenario, vilket är 100 000 respektive 40 000 asylsökande.

I den förra prognosen, som kom i februari, var högsta siffran 140 000.

Klarar boendet

Nya huvudscenariot innebär att Sverige kommer att klara boendesituationen i år, enligt Johansson.

– Får vi högre siffror blir det bekymmersamt. Sedan handlar det förstås inte bara om mottagandet, utan även om integrationen på längre sikt. Så det är inte oproblematiskt med de här nivåerna heller, säger han och hänvisar till de 170 000 människor som finns inskrivna i mottagningssystemet och de 140 000 som väntar på besked.

Flyktingkrisen är inte över, säger Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna:

– Sverige behöver en tillfällig paus i flyktingmottagandet för att få en chans att få ordning och reda i hela migrationspolitiken igen och för att kunna hjälpa människor på lång sikt.

Det som begränsar möjligheten att ta sig hit är bland annat gräns- och id-kontroller, stängsel och andra fysiska hinder längs Europas flyktvägar. Även avtalet mellan EU och Turkiet har betydelse.

– Rörligheten är väldigt mycket mer begränsad än den var i höstas. I allt väsentligt har hela den här västra Balkanrutten som användes i höstas helt stängts, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket.

Barn på flykt

När det gäller ensamkommande skrivs prognosen ner till 7 000 barn i huvudscenariot, jämfört med 18 000 i februari.

– Det är inte så att det är färre barn på flykt, tvärtom är det fler barn på flykt. Det vi ägnar oss åt i Sverige just nu är ett signalpolitiskt spel med barn som levande pjäser, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Morgan Johansson försvarar politiken:

– Vi har tagit större ansvar än något annat land i Europa. Så jag är väldigt stolt över det vi har gjort och vill fortsätta göra för att ge människor skydd.

Myndigheten räknar med att behöva 54,7 miljarder kronor i totalt anslag – 6,4 miljarder kronor mindre än förra prognosen.