Nyheter Sverige

"Stärkt demokrati med storregioner"

Indelningskommitténs ordförande Barbro Holmberg och vice ordförande Kent Johansson håller en pressträff efter att ha överlämnat delbetänkandet med förslag på nya län och landsting.
Indelningskommitténs ordförande Barbro Holmberg och vice ordförande Kent Johansson håller en pressträff efter att ha överlämnat delbetänkandet med förslag på nya län och landsting.

Sveriges karta ritas om. I framtiden kan landet styckas upp i sex regioner, som ersätter dagens 21 län.– Vi ser det här som en demokratisk reform, säger Barbro Holmberg, ordförande i Indelningskommittén.

Enligt delbetänkandet som överlämnades till regeringen i dag är syftet med de nya storregionerna bland annat att skapa en sammanhängande regional organisation, där statliga myndigheter och landstingen har gemensam indelning med länen.

– Det finns både farhågor och möjligheter. Det är bättre att se möjligheterna än att stupa på farhågorna, säger indelningskommitténs vice ordförande Kent Johansson vid en presskonferens där förslagen presenterades.

Han lyfter fram att de nya storregionerna i högre utsträckning skulle få större makt över sin ekonomi.

"Ett starkt Norrland"

Regeringens ambition är att inleda bildandet av åtminstone tre nya storregioner före nästa val.

– Vad vi behöver i Sverige är en stark region mellan Stockholms län och Västra Götaland. Och vi behöver ett starkt Norrland. Det är vad vi utgår från i vårt betänkande, säger Barbro Holmberg, vid presskonferensen.

De fyra nordligaste länen, med sammanlagt 44 kommuner, slås samman till Norrlands län enligt förslaget. Svealands län samlar sex befintliga län och blir en storregion mellan Stockholms län och Västra Götaland. Västra Götalands län förvärvar ytterligare ett antal kommuner och utvidgas till att omfatta 65 kommuner genom att slås ihop med Värmlands län.

Stöd från Centerpartiet kan bli avgörande för att regeringen ska lyckas med ambitionen att skapa de nya storregionerna.

– Vi är i grunden positiva till en regionreform, men först vill vi se vad utredarna lägger fram i dag och sedan ska förslaget på remiss, sade Carola Gunnarsson, centerpartistisk ledamot i styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL), innan förslaget presenterades.

Tre avgörande frågor

Tillsammans med Centerpartiets partiledare Annie Lööf skrev hon nyligen en debattartikel i Dagens samhälle. Där poängterade de vikten av att landsting och regioner själva får avgöra om de vill ingå i nya, större regioner eller stå utanför.

Carola Gunnarsson nämner tre frågor som kan bli avgörande för huruvida Centerpartiet ger sitt stöd till regeringen.

– Först handlar det om att statens regionala myndighetsindelning måste sammanfalla med regionindelningen. Sedan att det inte sätts på framtiden, det måste ske skyndsamt. Sedan vill vi inte se några tvingande kommunsammanslagningar, säger hon till TT.

Regionindelningen har mött skarp kritik och rört upp starka känslor, inte minst i södra Sverige.

Enligt en Sifoundersökning som region Halland har beställt tyckte 42 procent av de 3 430 personer som har tillfrågats att det är en mycket eller ganska dålig idé. I Halland råder samstämmighet mellan samtliga partier: ingen vill ingå i en ny region.

Moderaterna skeptiska

På många håll i landet är Moderaterna skeptiska.

– Jag ska inte säga att det blir världskrig, men det kommer att ta hus i helvete om vi blir intvingade i Östra Götaland. Vi har all vår identitet, kultur och arbetsmarknad söderut och vill i så fall mycket heller vara med i Skåne-Blekinge, säger Bo Frank, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Regionindelningen är tänkt att träda i kraft 2023. Men tre nya storregioner, Norrland, Svealand och Västra Götaland, kan bildas redan 2019.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset