Nyheter Världen Sverige

Stöd för EU-gränsstyrka

Inrikesminister Anders Ygeman (S) har förankrat sin linje i riksdagen när det gäller en EU-gränsstyrka. Arkivbild.
Inrikesminister Anders Ygeman (S) har förankrat sin linje i riksdagen när det gäller en EU-gränsstyrka. Arkivbild.

Regeringen har fått riksdagsstöd för linjen att en EU-gränsstyrka ska kunna sättas in om ett medlemsland missköter bevakningen av EU:s yttre gräns.Vänsterpartiet är dock fortsatt kritiskt.

EU vill stärka kontrollen av sin yttre gräns och väntas till sommaren ta beslut om hur medlemsstater, framförallt Grekland, ska förbättra sin gränsbevakning. Ett kontroversiellt förslag är att ett land som missköter sig ska tvingas acceptera att en EU-gränsstyrka sätts in. Sådana överstatliga åtgärder har Sverige traditionellt varit emot, men nu är en förändring av den linjen på väg. Inrikesminister Anders Ygeman (S) förankrade på torsdagen regeringens linje i riksdagens justitieutskott.

– Jag är mycket glad över att samtliga partier ställt sig bakom det som numera är Sveriges position, säger Ygeman.

Förankrades

Vänsterpartiets Linda Snecker uppger dock att hennes parti fortsatt är kritiskt till EU:s gränsbevakningsorgan Frontex och säger nej till att ge Frontex överstatliga befogenheter.

– Vi är extremt tydliga i den frågan, säger hon.

Snecker anser att det behövs helt andra lösningar på flyktingkrisen, framförallt att EU-länderna kommer igång med att omfördela asylsökande mellan sig.

Inrikesminister Ygeman betonar att det ska krävas flera steg innan EU får sätta in en gränsstyrka mot ett EU-lands vilja. Först ska Frontex göra en sårbarhetsanalys över bevakningen av den aktuella gränsen. Därefter ska EU utfärda rekommendationer som ska kunna vara bindande för det berörda medlemslandet. Först därefter kan det bli aktuellt med en EU-gränsstyrka.

– Om ett land efter att ha gått igenom hela trappan motsätter sig insatser, så menar vi att de också ska kunna vara tvingande, säger Ygeman.

Oklarheter

Moderaternas Beatrice Ask bekräftar att det finns majoritetsstöd för regeringens linje och uppger att den nu blivit tydligare på ett par punkter, till exempel att ett beslut om att sätta in EU:s gränsstyrka inte ska tas av tjänstemän. Det ska ske med majoritetsbeslut i Frontex styrelse där alla EU-länder är representerade. Ask pekar dock på att det fortfarande finns oklarheter som måste klaras ut innan den svenska linjen kan förankras även i riksdagens EU-nämnd. Det handlar framförallt om vad som ska krävas för att ta ett beslut om att sätta in EU-styrkan.

– Det måste vara den absolut sista utvägen, säger Ask.