Nyheter Sverige Sverige-topp

Stöd kan ge fler hatbrottsdomar

Ökat stöd till brottsoffer skulle leda till att åklagare kan väcka fler åtal för brott med misstänkta hatbrottsmotiv. Arkivbild.
Ökat stöd till brottsoffer skulle leda till att åklagare kan väcka fler åtal för brott med misstänkta hatbrottsmotiv. Arkivbild.

Om offer för hatbrott får bättre stöd i rättsprocessen skulle åklagare kunna väcka fler åtal. Allt enligt en färsk utvärdering som gjorts av Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

300 polisanmälningar som gjordes 2013 av misstänkta hatbrott har studerats. Åtal väcktes i 33 fall, men det kunde ha blivit fler om brottsoffren tidigare fått stöd av ett målsägandebiträde och polisen hämtat in fler uppgifter, visar granskningen.

Enligt Lena Körner som gjort utvärderingen kan offer för hatbrott ha lika svårt att berätta som offer för sexuellt våld.

Hon anser att det krävs att brottsoffren måste mötas på ett sätt som gör att förtroende kan skapas. På så vis kan de våga berätta om vad de utsatts för, enligt Körner.