Nyheter Sverige

Stökig Stockholmsskola läggs ned

Mycket frånvaro och elever som inte får stöd är ett par av problemen vid Ross Tensta gymnasium, enligt Skolinspektionen. Arkivbild.
Mycket frånvaro och elever som inte får stöd är ett par av problemen vid Ross Tensta gymnasium, enligt Skolinspektionen. Arkivbild.

Problemen på Ross Tensta gymnasium är för stora. Stockholms stad väljer att lägga ned skolan. Flera hundra elever berörs.

Droppen för Stockholms stad var Skolinspektionens kritik och viteshot på 2,5 miljoner kronor. Inspektionen beskriver kaosartade lektioner, hot och kränkningar och elever som inte får stöd i skolarbetet.

Så sent som för ett par veckor sedan fick personal och elever veta att intaget stoppas till hösten och att skolan stängs ett år på grund av reparation. Efter Skolinspektionens kritik är nu beskedet att Ross Tensta inte kommer att öppna igen. Det blir en annan skola, med annat utbud, i de reparerade lokalerna.

– Vi lägger ned skolan i dess nuvarande form och startar Tensta 2.0, säger skolborgarrådet Olle Burell (S) till TT.

Han säger att flera faktorer ligger bakom skolans misslyckande: bland annat ett lågt söktryck och våld i närområdet.

Skolan har i dag 600 elever, och majoriteten av dem måste alltså avsluta sina gymnasiestudier i en annan skola.

Nedläggningen förändrar inte Skolinspektionens beslut:

– Eleverna kommer ju att gå på skolan under våren, och under den tiden måste Stockholms stad säkerställa att de får en bra skola, säger utredaren Mathias Ljungström.