Nyheter Sverige

Stadsliv stressar talgoxar

Livet i storstaden kan vara stressande för många människor. Nu visar en studie vid Lunds universitet att detsamma gäller för talgoxar.

Forskarna tog ungar från ett antal kullar och lät hälften av dem växa upp inne i Malmö, och den andra hälften på landsbygden. Det visade sig att fågelungarna inne i staden hade kortare telomerer än sina artfränder ute på landet. Telomererna är de yttersta ändarna på kromosomerna och deras längd antyder hur långt liv individen får. Korta telomerer innebär ett kortare liv.

Forskarna i studien drar slutsatsen att det är den starka stressen i staden som ger denna effekt och som i slutändan innebär att talgoxarna löper risk att dö unga. Då hjälper det inte att födotillgången inne i städerna ofta är bättre än på landet.