Nyheter Sverige Sverige-topp

Startjobb för unga och nyanlända

Liberalerna föreslår nya startjobb som ska sänka trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden för unga och nyanlända. Arkivbild.
Liberalerna föreslår nya startjobb som ska sänka trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden för unga och nyanlända. Arkivbild.

Liberalerna vill lagstifta om lönenivån för unga och nyanlända i särskilda startjobb.– Det bästa är om parterna löser detta, men LO verkar inte ens vilja diskutera frågan, säger partiledaren Jan Björklund.

Om parterna inte löser problemet med att få ned trösklarna på arbetsmarknaden, vill Liberalerna lagstifta om en ny anställningsform, startjobb. Månadslönen ska vara mellan 14 000 och 16 000 kronor per månad med låg inkomstskatt och utan att arbetsgivaren behöver betala arbetsgivaravgifter och kollektivavtalade försäkringar.

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader skulle halveras jämfört med i dag. Anställningsformen riktar sig till unga upp till 23 år och nyanlända under de första fem åren efter ett beslut om uppehållstillstånd.

Ett undantag

– Den svenska modellen levererar inte längre för dessa grupper, säger Jan Björklund.

– Vi önskar inte att staten tar över lönebildningen i Sverige. Det här är ett undantag, säger han.

Den nya anställningsformen ska vara enkel. Den ska inte kräva godkännande av Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadens parter. Kollektivavtal ska inte behövas, men arbetsgivaren får inte använda anställningsformen om man samtidigt säger upp folk på grund av arbetsbrist. Rätten att använda anställningsformen ska inte gå att förhandla bort.

Alliansen oense

För den enskilde innebär lönenivån en månadslön efter skatt på cirka 11 500 kronor i månaden. Det går att leva på, enligt Liberalerna.

– Det är en högre lön än ungefär två miljoner vuxna i dag lever på, säger Björklund och syftar framför allt på vissa pensionärsgrupper och studerande.

Även Centern är inne på att lagstifta om låglönejobb, medan Moderaterna fortfarande är tveksamma till detta.

– Vi är naturligtvis beredd att diskutera detaljer och nivåer med andra, säger Jan Björklund.

Även Sverigedemokraterna har tidigare lagt fram ett liknande förslag, men det var inte specifikt riktat mot nyanlända.