Nyheter Världen Sverige

Stockholmsdeklaration om fred antogs

Från vänster FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson, biståndsminister Isabella Lövin (värd) och Östtimors förra finansminister Emilia Pires under en pressträff vid ett fredsmöte i Stockholm som arrangerades av Internationella dialogen för freds- och statsbyggande.
Från vänster FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson, biståndsminister Isabella Lövin (värd) och Östtimors förra finansminister Emilia Pires under en pressträff vid ett fredsmöte i Stockholm som arrangerades av Internationella dialogen för freds- och statsbyggande.

I en värld med 60 miljoner flyktingar – som i genomsnitt är på flykt i 17 år – är behovet av konfliktförebyggande arbete skriande stort. Ledare från ett 40-tal länder har antagit en så kallad Stockholmsdeklaration, ett recept för hur hållbar fred ska byggas och krig undvikas.

– Jag är glad. . . De här länderna och organisationerna har nu gjort ett åtagande att jobba långsiktigt för att förebygga krig och konflikter, sade Isabella Lövin kort efter antagandet som skedde vid ett möte i Stockholm som arrangerades av Internationella dialogen för freds- och statsbyggande.

Fred i fokus

Stockholmdeklarationen förordar en så kallad "new deal" ett helhetstänk för fred- och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter. För att hindra att sårbara länder halkar ner i konflikter är det viktigt att givarländer och organisationer samordnar sig i en plan per land, samt att samhällets alla parter får ta del i utvecklingen – inte minst kvinnor. Avskräckande exempel finns i form av Syrien och Sydsudan, medan Internationella dialogens stöttande av statsbyggnad i Somalia ses som en framgång.

Konfliktförebyggande arbete är i fokus internationellt, i och med FN:s utvecklingsmål som antogs i september. I mål 16 heter det att "rättvisa, fredliga och inkluderande" samhällen ska byggas. Men samtidigt ökar de väpnade konflikterna och FN spenderar hisnande 20 miljarder dollar årligen på konfliktrelaterade humanitära insatser, pengar som hade kunnat användas till utveckling. Isabella Lövin sticker inte under stol med att FN ofta är trögfotat och handlingsförlamat och säger att Internationella dialogens initiativ kan vara inspirerande för världssamfundet, då dess deltagare faktiskt vill jobba för fred och stötta varandra. Det är också ett av skälen till att FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi och vice generalsekreterare Jan Eliasson bjöds in till mötet.

Vill genomsyra FN

– Stockholmsdeklarationen visar hur viktigt det är att vi inte arbetar i silos utan horisontellt. Om en del är svag blir helheten svag. Jag vill att det här arbetssättet genomsyrar hela FN, sade en entusiastisk Eliasson till TT vid mötet.

TT: Är det för sent att jobba så här i Syrien?

– Nej, vi måste börja jobba så här väldigt snabbt där. Om fredsförhandlingarna kommer igång och leder till ett resultat så väntar ett enormt återuppbyggnadsarbete och ett jättesvårt försoningsarbete.

Jonas Ekströmer/TT
FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson under en pressträff vid ett fredsmöte i Stockholm som arrangerades av Internationella dialogen för freds- och statsbyggande. Vid mötet antogs en Stockholmsdeklaration om konfliktförebyggande arbete.
Jonas Ekströmer/TT
FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson under en pressträff vid ett fredsmöte i Stockholm som arrangerades av Internationella dialogen för freds- och statsbyggande. Vid mötet antogs en Stockholmsdeklaration om konfliktförebyggande arbete.