Teknik Nyheter Sverige

Stor vinst med liten viktnedgång

En till synes liten viktnedgång hos feta personer resulterar ofta i stora hälsovinster.
En till synes liten viktnedgång hos feta personer resulterar ofta i stora hälsovinster.

En till synes liten viktnedgång resulterar ofta i stora hälsovinster. Åtminstone för feta personer.

Det konstaterar forskare vid Washington University School of Medicine i USA efter att ha lottat 40 feta personer som inte led av diabetes till olika dieter. Några behöll sin vikt, medan andra förlorade 5, 10 eller 15 procent av sin kroppsvikt.

Det visade sig att de 19 personer som "bara" förlorade fem procent av sin kroppsvikt förbättrade en rad olika mätvärden, såsom insulinkänsligheten i olika vävnader samtidigt som mängden fett i levern minskade.

Budskapet är, skriver forskarna i Cell Metabolism, att en viktnedgång inte behöver vara särskilt stor för att hälsovinsterna ska bli betydande. Eftersom en viktminskning om 5 procent är betydligt lättare att nå än en på 10 eller 15, samtidigt som värdena inte förbättrades två eller tre gånger så mycket hos dem som gick ner 10 eller 15 procent, så innebär en viktnedgång om 5 procent "mest valuta för pengarna".