Teknik Nyheter Sverige

Stora rovfiskar minskar övergödning

Torskens tillbakagång i Östersjön och Nordsjön har förvärrat övergödningen i havet. Arkivbild.
Torskens tillbakagång i Östersjön och Nordsjön har förvärrat övergödningen i havet. Arkivbild.

Bristen på stora rovfiskar i svenska vatten har orsakat en kedjereaktion i ekosystemet som förvärrat effekterna av övergödningen. Det framgår av en ny studie.

Till stora rovfiskar räknas torsk, gädda och abborre. Alla arterna har minskat kraftigt i Östersjön de senaste åren.

Detta har lett till en ökning av rovfiskarnas bytesdjur, i första hand spigg och smörbultsfiskar. Dessa äter i sin tur stora mängder algätande små kräftdjur. Det sistnämnda ökar förekomsten av snabbväxande trådalger.

Spiggen har sluppit loss

Trådalgerna har gynnats starkt av övergödningen. Men sannolikt har de ökat ytterligare på grund av att deras fiender minskat.

– Det behövs någon som äter spigg i systemet, säger Johan Eklöf, marinekolog vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom de nya rönen.

Enligt studien har minskningen av de algätande smådjuren lika stora effekter på mängden trådalger som övergödningen.

Slutsatserna, som publiceras i Journal of Applied Ecology, bygger på analyser av över 50 tidigare studier av näringskedjor i norra Atlanten och Östersjön. I studierna har forskare manipulerat näringshalter, förekomsten av algätare, och förekomsten av olika typer av fiskar.

Vill ha fler rovfiskar

Orsaken till att torsken har minskat är välkänd: överfiske. Men varför abborre och gädda har minskat längs kusterna är mer oklart.

– Det kan bero på att det råder brist på yngelvatten, men vi vet inte med säkerhet. Sportfisket är hårt på sina håll, vilket säkert har haft effekter. Vi behöver mer kunskap helt enkelt, för att veta hur problemet ska åtgärdas, säger Eklöf.

Ökade bestånd av de båda rovfiskarna borde ge positiva effekter, enligt studien.

– Det vi vet är att gädda och abborre, där de finns, äter mycket spigg, säger Eklöf.