Nyheter Sverige

Storregioner redan år 2019

Indelningskommitténs ordförande Barbro Holmberg och vice ordförande Kent Johansson vid presentationen av kartan för de nya storregionerna i mars.
Indelningskommitténs ordförande Barbro Holmberg och vice ordförande Kent Johansson vid presentationen av kartan för de nya storregionerna i mars.

Tre storregioner kan bildas redan 2019 – Norrland, Svealand och Västra Götaland – enligt statliga indelningskommittén.

Kommittén presenterade i mars ett förslag om att dela in Sverige sex stora regioner – att jämföra med dagens 21 län. Den nya regionindelningen är tänkt att träda i kraft till fullo år 2023.

– Men vi har inte ändrat kartan. I dag har vi nämnt vilka vi uppfattar har en acceptans att genomföra förändringen tidigare, säger Kent Johansson, vice ordförande i indelningskommittén.

De län som inte kommer att ingå i någon storregion 2019 är Stockholm, Gotland, Halland, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Blekinge.

Enligt kartan som presenterats tidigare ska Dalarna ingå i Svealand och Halland i Västra Götaland.

Regionindelningen har mött skarp kritik bland annat i södra Sverige.

Ett delbetänkande från indelningskommittén presenteras i juni. Slutbetänkandet kommer i augusti 2017.