Utbildning Nyheter Sverige

Stress påverkar elevers hälsa

Huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet är nästan dubbelt så vanligt bland tonåringar som är stressade över skolarbetet. Arkivbild.
Huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet är nästan dubbelt så vanligt bland tonåringar som är stressade över skolarbetet. Arkivbild.

Huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Det är några av bieffekterna över elever som stressas av skolarbete.Värst är situationen för flickor där nästan 7 av 10 som känner stress även har psykosomatiska besvär.

Resultatet presenteras i Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor. Just psykosomatiska besvär är ungefär dubbelt så vanliga bland de tonåringar som säger vara ganska eller mycket stressade över skolarbetet jämfört de som är lite eller inte alls stressade.

Skillnaden syns tydligast bland flickor där 68 procent av de som upplever stress också anger besvär jämfört med blott 36 procent av de som inte är stressade av skolarbetet. Hos pojkar är siffrorna 48 respektive 21 procent.

– Vi kan se att det finns ett samband mellan skolstress och psykosomatiska besvär. Går det ena upp, då följer det andra med. Däremot kan vi inte riktigt se vilken riktning det här tar just nu, säger Petra Löfstedt, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Att det är så stor skillnad mellan könen ser Petra Löfstedt flera förklaringar till:

– Just när det gäller oro och sömnsvårigheter är flickor mera överrepresenterade. För pojkar handlar det om mera utåtriktade sätt när man visar att man mår dåligt, till exempel våld, slagsmål och andra riskbeteenden.