Teknik Nyheter Världen

Studie: Lagom tjocka lever längst

En ny dansk studie visar att personer med ett BMI på över 25, dagens gräns för övervikt, levde längst.

Alamy

Danskar som klassas som överviktiga hade minst risk att dö i förtid, enligt en ny studie.

En ny dansk studie visar att personer med ett BMI på över 25, dagens gräns för övervikt, levde längst, skriver svenska Dagens Medicin.

Forskarna har följt tre olika grupper av människor och jämfört risken med att dö i förtid med personernas BMI, kroppsmasseindex.

Jämfört med en grupp som undersöktes 1976–1978 kopplades ett BMI på 23,7 ihop med lägst risk, medan det i den senaste gruppen, 2003–2013, hade ökat till 27,0.

Vad ökningen beror på är oklart, men bättre behandlingar mot hjärt- och kärlsjukdomar kan vara en orsak. Forskarna skriver också att det med den här typen av observationsstudier inte går att säga vad som är orsak och verkan.

Studien har publicerats i den medicinska tidskriften Jama.