Nyheter Sverige

Svårare ljuga om ålder efter HD-dom

Tandmognadsundersökning ligger bakom Högsta domstolens bedömning av åldern i ett fall som rör grov misshandel. Arkivbild.
Tandmognadsundersökning ligger bakom Högsta domstolens bedömning av åldern i ett fall som rör grov misshandel. Arkivbild.

Högsta domstolen slår fast att tandröntgen kan användas för att bedöma gärningspersoners ålder.Domen kan få betydelse för såväl andra brottsfall som för asylbeslut.

I flera brottsfall de senaste åren har gärningsmannens ålder varit svår att avgöra, vilket ibland lett till straffrabatt när det inte gått att bevisa att de varit vuxna. Domstolarna har tidigare inte velat godta tandundersökningar som åldersbedömning, men nu kan det förändras.

På måndagen dömde Högsta domstolen (HD) en algerisk man till utvisning och fängelse i ett år och tre månader efter att han upprepade gånger knivskurit en kvinna i ansiktet. Mannen dömdes först till ungdomsvård för grov misshandel av Södertörns tingsrätt som utgick ifrån att han var 16 år gammal när brottet ägde rum.

Åldern har betydelse

Men riksåklagaren (RÅ) ville att HD skulle pröva målet eftersom den åtalades ålder hade stor betydelse för straffet. Mannen sade att han var 16 år vid tidpunkten för misshandeln, medan RÅ påstod att han hade fyllt 21 år.

Med hjälp av en tandmognadsundersökning anser nu HD att det mest sannolika är att mannen hade fyllt 20 år vid tiden för brottet.

Domen är viktig, enligt riksåklagaren. Den skingrar osäkerhet i synen på åldersbedömningar i domstolarna och kan också få betydelse i asylprocessen

– Det är väldigt intressant att HD kommer fram till att man kan använda tandröntgenundersökningar som underlag för att bedöma ålder, säger My Hedström, byråchef på RÅ.

Hon tror att domen också kan få stor betydelse i asylprocessen, eftersom HD som hon ser det slår fast att det med hjälp av tandröntgen går att, med stor sannolikhet, bedöma om en person är över 18 år.

Välkomnar klargörande

Även justitie- och migrationsministern Morgan Johansson välkomnar domstolens klargörande.

– Det är positivt att Högsta domstolen har prövat fallet och därmed tagit ställning till bevisbördan och påföljd i domstol i de fall gärningsmannens ålder är oklar, skriver han i ett mejl till TT.

Han vill däremot inte uttala sig om bevisvärdet av olika typer av medicinsk åldersbedömning.

Regeringen har nyligen gett Rättsmedicinalverket (RMV) i uppdrag att utveckla sin förmåga och kapacitet till att även stödja Migrationsverket med åldersbedömningar.

– För vår del innebär domen ett stöd för att fortsätta med tandmognadsbedömningar, säger Monica Rodrigo, generaldirektör för RMV.

Hoppades på annat

Mycket av målet i HD handlade om huruvida tandröntgenundersökningar är tillförlitliga, konstaterar mannens försvarsadvokat Martin Larsson. Han tror att domen får betydelse framöver.

– Många gånger finns det inte så mycket annan utredning än just tandröntgenundersökningar. Så det här kommer med stor sannolikhet att ha betydelse, säger han.