Teknik Nyheter Sverige

Svårt att bedöma fartgräns utan att se skylt

Om du missat skylten är det svårt att avgöra vilken fartgräns som gäller, även för en expert. Arkivbild.
Om du missat skylten är det svårt att avgöra vilken fartgräns som gäller, även för en expert. Arkivbild.

Missade du skylten med fartgränsen? Då är det svårt att bedöma vilken hastighet som är den högsta tillåtna. Trafikexperter som fick se bilder på olika stadsmiljöer gissade fel i hälften av fallen.

Som bilförare är du skyldig att ha koll på vilken fartgräns som gäller där du kör. Men om du missat skylten, glömt eller startat från en parkering? Då ger trafikmiljöns utseende ofta dålig vägledning.

Mer än 100 kommunala trafikexperter fick se bilder från ett 20-tal platser med tätortstrafik. De skulle bedöma vilken fartgräns som rådde, men gissade fel ungefär varannan gång. På platser med 60-gräns blev bara en tredjedel av svaren rätt.

Samtidigt vet man att fartgränserna överträds mera sällan om trafikanten får stöd av något mer än skylten. Trafikmiljön sägs kunna vara "självförklarande".

– Gångbanor och trottoarer, som ger en förväntan om att det kan finnas oskyddade trafikanter, påverkar oss att köra i lägre hastighet, säger Anna Vadeby, forskare på väg- och transportforskningsinstitutet VTI.

Smala gator är också en signal om lägre fartgräns.

Anna Vadeby tror att det blivit svårare att hålla reda på fartgränserna sedan nivåerna blev fler, även om VTI inte forskat direkt om detta.