Nyheter Sverige Sverige-topp

Svårt få sommarjobb för asylsökande

"Efter skolan vill jag bli lastbilsmekaniker", säger Mohammad Rezai, 18-år och asylsökande från Kabul i Afghanistan. Bland 200 sökande har Mohammad Rezai fått plats på ett gymnasieförberedande yrkesprogram för nyanlända flyktingar. Han börjar läsa i höst och hade hoppats på ett feriejobb under sommaren, men den svenska byråkratin stoppade de planerna.
"Efter skolan vill jag bli lastbilsmekaniker", säger Mohammad Rezai, 18-år och asylsökande från Kabul i Afghanistan. Bland 200 sökande har Mohammad Rezai fått plats på ett gymnasieförberedande yrkesprogram för nyanlända flyktingar. Han börjar läsa i höst och hade hoppats på ett feriejobb under sommaren, men den svenska byråkratin stoppade de planerna.

Många kommuner prioriterar feriearbete för nyanlända ungdomar. Men för unga som saknar uppehållstillstånd är drömmen om ett sommarjobb svår att nå.– Jag vill jobba, men kan inte, säger Mohammad Rezai, 18-år från Afghanistan.

Lastbilsmekaniker. Det är Mohammad Rezais dröm.

I Afghanistan arbetade han som lärling på byggen. Sedan han kom till Sverige för nio månader sedan spelar han pingis och lär sig svenska.

– Jag väntar på besked om uppehållstillstånd. Det är svårt. Jag tänker mycket, säger han.

Allt fler sommarjobb

Antalet sommarjobb som erbjuds av det offentliga ökar. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) är det en trend som har stått sig i flera år. Runt 90 000 ungdomar får i sommar chansen att skaffa erfarenheter, knyta kontakter och tjäna extra pengar genom offentlig administrerade jobb.

Mohammad Rezai är inte en av dem.

När en arbetsgivare anställer en asylsökande måste det meddelas till Migrationsverket. I verkets statistik finns i skrivande stund uppgifter om en enda asylsökande under 18 år som fått arbete i Sverige.

– Viljan finns, men det finns också många hinder, säger Tor Hatlevoll, utredare på SKL:s avdelning för utbildning och arbetsmarknad.

Moment 22

18-åringen från Kabul har fastnat i ett byråkratiskt moment 22.

– Vi ville skapa sommarjobb för ett antal asylsökande och pratade med kommunen om att vi kunde ta emot dem, men det gick inte, säger Rada Al-Azawi, projektledare på KFUM:s aktivitetshus Tegelbruket i Örebro.

Den svenska byråkratin satte stopp. Kommunen kräver tillfälligt personnummer från Skatteverket för att anställa en asylsökande ungdom, Skatteverket kräver anställningsbevis för att dela ut ett personnummer.

– Det är många kommuner som försöker hitta vägar in för de här ungdomarna, men det är svårt. Många som kommer saknar giltiga identitetshandlingar, vilket också gör det svårt att få ett tillfälligt personnummer. Sedan finns inte heller något starkt incitament eftersom lönen räknas av på dagpenningen, säger Tor Hatlevoll.

Praktik med språkträning

I stället för att jobba gör Mohammad Rezai praktik på Tegelbruket. I en grupp med 20 ungdomar ska han ägna tre veckor åt språkträning och undervisning om svenska lagar och sedvänjor. Hälften av ungdomarna är mentorer, anställda med lön från Örebro kommun. Andra hälften, som Mohammad, får en femhundring av Tegelbruket för sin medverkan.

– Jag vill arbeta. Det är jätteviktigt med ett första jobb. Det är viktigt att testa, att få in foten. Då blir det lättare sedan, när man söker jobb, säger Mohammad Rezai.

Av SKL:s statistik framgår att 49 av de kommuner som erbjuder sommarjobb till ungdomar inkluderar nyanlända bland så kallade prioriterade grupper. Det är ungdomar som nyligen kommit till Sverige och som fått uppehållstillstånd.

Men en stor grupp unga står långt ifrån arbetsmarknaden. Drygt 30 000 ungdomar i åldrarna 15-18 år lever i Sverige i väntan på besked om uppehållstillstånd. Ingen lag förbjuder dem att arbeta, men den byråkratiska apparaten gör det svårt.

– Det är ganska akut och därför är det många kommuner som vill göra någonting för de här ungdomarna. Men eftersom det kom så många flyktingar i höstas tar allting längre tid, säger Tor Hatlevoll.

Kicki Nilsson/TT
"Jag brukar spela pingis och vara på biblioteket för att lära mig svenska", säger Mohammad Rezai, 18-årig asylsökande från Afghanistan.
Kicki Nilsson/TT
På väg in i det svenska samhället. Under sommaren går 18-årige Mohammad Rezai en språkkurs på aktivitetshuset Tegelbruket i Örebro. Han hoppades på ett betalt sommarjobb, men den svenska byråkratin sätter stopp.
Kicki Nilsson/TT
Tio svenska ungdomar har fått sommarjobb som mentorer på Tegelbruket i Örebro. Under tre veckor ska de hjälpa asylsökande tonåringar att lära sig svenska.
Kicki Nilsson/TT
"Vi testar det här med mentorer som en slags pilotverksamhet. Vi hade velat ge de asylsökande ungdomarna sommarjobb, men det gick tyvärr inte", säger Rada Al-Azawi, ungdomscoach och projektledare på Tegelbruket i Örebro.
Kicki Nilsson/TT
Asylsökande ungdomar går kurs i svenska tillsammans med sommarjobbande mentorer på Tegelbruket i Örebro.
Kicki Nilsson/TT
Mohammad Rezai lär sig svenska och träffar nya vänner i sin egen ålder genom ett projekt på Tegelbruket i Örebro där svenska ungdomar sommarjobbar som mentorer åt asylsökande.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset