Utbildning Nyheter Sverige

Svaga elever sämre på frigymnasier

Eleverna på bilden har ingen koppling till artikeln. Arkivbild.
Eleverna på bilden har ingen koppling till artikeln. Arkivbild.

Elever med låga grundskolebetyg, som saknar högutbildade föräldrar och går yrkesförberedande program på gymnasiet får lägre resultat på nationella prov om skolan är fristående. Det visar en undersökning från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Skillnaden i provresultaten i svenska, engelska och matematik för den specifika gruppen motsvarar i genomsnitt 0,5 meritpoäng mellan fristående och kommunala gymnasieskolor.

Däremot såg IFAU ingen skillnad i resultat mellan fristående och kommunala gymnasieskolor för elever med högutbildade föräldrar och höga grundskolebetyg, eller utländsk bakgrund.

IFAU:s undersökning visar också att fristående gymnasieskolor är generösare i rättningen av proven. Skillnaden motsvarar 0,4 meritpoäng.