Teknik Nöje

Svenska forskare bakom rikt gravfynd

Ett par örhängen av guld, cirka 1400–1300 f.kr.
Ett par örhängen av guld, cirka 1400–1300 f.kr.

Hundratals keramikkärl, flera guldsmycken och ädelstenar. En arkeologisk expedition från Göteborgs Universitet har upptäckt en av de rikaste gravarna från sen bronsålder som någonsin påträffats på Cypern.

– Men blir euforisk. Det är nästan så man står och hoppar jämfota, säger Peter Fischer, senior professor i antikens kultur- och samhällsliv, som leder expeditionens utgrävningar.

Fynden, som är drygt 3 000 år gamla, påträffades i en grav som enligt Peter Fischer sannolikt är en familjegrav för åtta barn och nio vuxna. Föremålen, som inte får lämna Cypern, bearbetas just nu och kommer sedan att ställas ut på museum i Nicosia eller Larnaca. För att hindra utomstående att ta sig in på utgrävningsområdet har vakter fått i uppdrag att hålla extra tillsyn.

"Går inte att värdera"

– Det går inte att värdera de här sakarna i pengar. Skulle guldföremålen av någon anledning hamna på en illegal marknad handlar det om enorma summor. Så det vill jag inte ens spekulera i, säger Peter Fischer.

Han har begärt tillstånd att få ta ut delar av gravfynden från ön för att kunna genomföra bland annat undersökningar av de tänder som hittats.

– Vi vill bland annat titta på släktskapet mellan de som fanns i graven och också kunna se om det handlar om personer som emigrerat till Cypern eller tillhört lokalbefolkningen.

En del keramikkrukor med motiv i form av bland annat stridsvagnar dragna av hästar, vackert klädda kvinnor, fiskar och religiösa symboler ska också undersökas för att utreda deras exakta ursprung.

Fann 83 gropar

– Inte bara om de är från Grekland, Kreta eller nuvarande Turkiet utan också från vilken plats i länderna, säger Peter Fischer.

I år var sjunde sommaren som Peter Fischer ledde expeditionen på Cypern. Innan utgrävningarna hade man med hjälp av georadar scannat igenom det aktuella området och hittat 83 "gropar" som kan vara brunnar, offergropar eller gravar. Nästa år ska utgrävningarna fortsätta i samma område.

– Normalt begravde man de döda inom bosättningen vid den här tiden. Ofta under golven i husen. Att påträffa ett gravfält utanför bosättningen är en arkeologisk sensation, säger Peter Fischer.

Peter Fischer
Egyptisk knapp i fajans (glaserat lergods) cirka 1200 f.kr.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset