Teknik Nyheter Sverige

Svenska myggor kan sprida virus

Svenska honmyggor kan överföra virus till sina myggägg, virus som i sin tur kan framkalla sjukdomar hos människor. Arkivbild.
Svenska honmyggor kan överföra virus till sina myggägg, virus som i sin tur kan framkalla sjukdomar hos människor. Arkivbild.

Virusinfektioner som sprids från myggor till människor är ett hälsoproblem som finns i hela världen – och nu visar det sig att även svenska myggor kan bära på virus och föra dem vidare till sina avkommor.

Under 2013 inträffade ett utbrott av Ockelbosjukan i norra Sverige. Efter det har forskare vid Umeå universitet lyckats spåra viruset bakom sjukdomen, Sindbisviruset, till myggor från Lövångertrakten i Västerbotten.

Tidigare har man trott att Sindbisviruset bara förs in till Sverige via flyttfåglar, eller att det finns i fåglar som övervintrar i Sverige, men den nya studien från Umeå universitet tyder på att viruset också kan cirkulera hos myggor genom att det förs vidare från mygghonor till myggägg.

Ockelbosjukan är en virussjukdom som kan ge hög feber, utslag och långdragen ledvärk.