Nyheter Ekonomi Sverige

Sverige ska slåss om smart industri

Näringsminister Mikael Damberg.
Näringsminister Mikael Damberg.

Regeringen vill med en ny strategi locka mer produktion till Sverige.– Misslyckas vi med det kommer vi att få mycket färre jobb, säger näringsminister Mikael Damberg (S).

Regeringens nyindustrialiseringsstrategi, som presenterades på torsdagen, fokuserar framförallt på att främja digitalisering och automatisering av industrin. Ändå tror Damberg på fler jobb.

– Jag tror att det går att få en växande total industrisektor i Sverige, säger han.

Smart industri

Genom att satsa på industrins digitalisering så kommer de relativt höga lönekostnaderna i Sverige att få mindre betydelse för var internationella företag lägger sin produktion, resonerar Damberg.

– Det blir viktigt att slåss om smart industriell produktion, säger Damberg.

Förutom digitalisering så fokuserar strategin på att höja arbetskraftens kompetens. Allt fler industrijobb kommer i framtiden kräva hög utbildning och till exempel handla om design, försäljning och ingenjörskunskap, enligt Damberg.

En utmaning blir att locka unga att studera matematik och naturvetenskap.

Inga pengar

Strategin ska också underlätta för industrin att testa innovationer, inte bara på särskilda anläggningar utan även ute i samhället. Damberg pekar på att Volvo har en ny elbuss i linjetrafik i Göteborg och att nya tekniska hjälpmedel prövas i äldreomsorgen i Västerås.

Strategin pekar dock bara ut utmaningar och fokusområden. Den har inga kvantifierbara mål, till exempel hur många industrijobb som ska skapas. Den nämner inte heller hur mycket pengar staten ska satsa eller några konkreta åtgärder.

Moderaternas näringspolitiske talesperson Lars Hjälmered saknar konkreta besked.

– Damberg talar mycket om industri, innovation och jobb, men strategin är rätt innehållslös, säger han.

Hjälmered anser att om regeringen menar allvar med att vilja stödja industrin så borde den ta tag i elförsörjnings- och transportfrågorna.