Nyheter Världen

Syriska jihadister lämnar al-Qaida

Nusrafrontens första bild på rebellrörelsens ledare Abu Muhammad al-Golani. I dag meddelade han att den syriska organisationen kastar loss från al-Qaida.
Nusrafrontens första bild på rebellrörelsens ledare Abu Muhammad al-Golani. I dag meddelade han att den syriska organisationen kastar loss från al-Qaida.

Jihadisterna i Syrien pressas av stormakternas nya beslutsamhet till gemensam kamp. Den syriska jihadiströrelsen al-Nusrafronten lämnar terrornätverket al-Qaida och byter namn.Splittringen kan göra al-Nusra svårare att komma åt, tror terrorforskaren Magnus Norell.

I ett videoinspelat budskap uppger ledaren som kallar sig Abu Muhammad al-Golani att hans rebellfront, som hittills betraktats som al-Qaidas syriska gren, lämnar nätverket. Det ovanliga steget togs också av al-Nusrafronten att för första gången publicera bild på ledaren.

Hur beskedet framfördes kunde iakttas i tv-kanalen al-Jazira, som fångat upp kommunikén.

Blir fristående

Den syriska gruppen kommer i stället att bilda en ny rörelse som ska vara fristående från externa organisationer, heter det.

Beslutet ska ses mot bakgrund av det ökade militära samarbete som aviserats mellan stormakterna. al-Golani hävdar att delningen tar udden av det internationella samfundets, USA:s och Rysslands förevändningar för att attackera syrier. USA:s och Rysslands utrikesministrar deklarerade nyligen att ett av målen för samarbetet är att komma åt al-Nusrafronten.

Beskedet om delningen ser ut att ha förberetts genom uttalanden ett par dagar, också från al-Qaida. Samtidigt har internet surrat av uppgifter om splittring mellan al-Qaida och al-Nusrafronten.

Den svenske terrorforskaren Magnus Norell tror delningen kan göra det svårare för USA och Ryssland att komma åt al-Nusrafronten.

– När ett nätverk som al-Qaida har hållit på ganska länge så kartläggs de. När de (al-Nusra) bryter sig loss nu, så kanske de spelar de ett annorlunda spel och kan gå under radarn, så kortsiktigt så kan det bli svårare att komma åt dem, säger Norell.

Mot Assadregimen

al-Nusrafronten (Jabhat al-Nusra) framträdde i Syrien 2012, mindre än ett år efter det att revolt bröt ut mot Syriens president Bashar al-Assad under den arabiska våren. 2013 förklarade al-Nusrafronten sin trohet till Usama bin Ladins nätverk al-Qaida.

I vad mån avknoppningen nu kan ses som ett tecken på tilltagande svaghet hos al-Qaida är svårare att avgöra. Usama bin Ladin dödades i sitt gömställe i Pakistan av USA 2011. I Syrien och Irak är det bland jihadistrebellerna Islamiska staten (IS) som haft initiativet.

Magnus Norell menar att al-Nusras avhopp sannolikt beror på al-Qaidas minskade betydelse.

– Jag upplever att al-Qaida har tappat förtroende i den här världen och då kanske man hellre ger sig in i andra fraktioner. Det är alltid någon lokal ledare som vill ha makt och då bryter man sig gärna loss, säger han.

Den nya gruppen i Syrien ska kallas Jabhat Fatah al-Sham, vilket ungefär kan översättas "Syriska erövringsfronten". Jabha betyder "front" och fatah betyder "öppnande" men används på arabiska också för erövring, till exempel i fråga om islams utbredning genom historien. Med al-Sham avses vanligen Syrien men också Libanon.

……

Handout
Rebeller i al-Nusrafronten under framryckning i Aleppoprovinsen. Nu har gruppen, som varit känd som al-Qaidas syriska gren, beslutat stå på egna ben.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset