Nyheter Sverige

Tak för narkolepsiersättning ger oro

Margareta Eriksson har en son som drabbades av narkolepsi efter att ha vaccinerats mot svininfluensa. Hon är ordförande i Narkolepsiföreningen och känner oro för att den särskilda ersättningen inte ska räcka till. Arkivbild.
Margareta Eriksson har en son som drabbades av narkolepsi efter att ha vaccinerats mot svininfluensa. Hon är ordförande i Narkolepsiföreningen och känner oro för att den särskilda ersättningen inte ska räcka till. Arkivbild.

Högst tio miljoner per person ska betalas ut i särskild ersättning till dem som fick narkolepsi av vaccinet mot svininfluensa, enligt en ny lag. Det ska räcka, anser lagstiftarna. Men kritiker menar att taket skapar otrygghet.

Svininfluensan H1N1 klassades som en världsomfattande epidemi när den drog fram under 2009 och 2010. Mer än fem miljoner svenskar vaccinerades på uppmaning av myndigheterna.

Men vaccinet Pandemrix hade en allvarlig biverkning. Cirka 450 personer, de flesta barn eller ungdomar, drabbades av den kroniska sjukdomen narkolepsi. De har ett sömnbehov som inte går att kontrollera.

Bred politisk enighet

Nu har regeringen och Alliansen gemensamt beslutat om en ny lag för särskild ersättning. Den bygger på ett förslag från 2014, men med viktiga nyheter.

Åldersgränsen tas bort. Tidigare var tanken att statlig ersättning bara skulle ges till dem som inte fyllt 20 år när de vaccinerades.

Taket för den särskilda ersättningen blir högst tio miljoner kronor per person.

Men Narkolepsiföreningen är rädd för att de inte kommer att räcka för de värst drabbade.

– Det är till största delen en ersättning för inkomstförlust. Det ska räcka i en livstid, och är inte indexreglerat eller skyddat för inflation. Det kanske bara blir en liten grupp som slår i taket, men vi kan inte överblicka vad detta kommer att innebära, säger föreningens ordförande Margareta Eriksson.

– Ta bort taket så att alla kan känna trygghet, uppmanar hon.

Ovanpå sjukersättning

Beräkningar pekar dock mot att få, om ens någon, kommer att slå i taket på tio miljoner.

– Den här ersättningen läggs ju ovanpå det vanliga socialförsäkringssystemet, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

De drabbade får sjuk- eller aktivitetsersättning som grund. Lagen innebär att man utöver det får högst tio miljoner totalt från branschorganet Läkemedelsförsäkringen och i särskild statlig ersättning.