Nyheter Sverige

Talmannen nedröstad av riksdagen

Riksdagens talman Urban Ahlin vill av formella skäl stoppa behandling av en alliansmotion som skulle öppna för folkomröstningar när landsting ska slås ihop. Arkivbild.
Riksdagens talman Urban Ahlin vill av formella skäl stoppa behandling av en alliansmotion som skulle öppna för folkomröstningar när landsting ska slås ihop. Arkivbild.

Allianspartierna och Sverigedemokraterna kör över riksdagens talman för att riksdagen ska ta upp en motion som vill öppna för folkomröstningar när landsting föreslås slås samman till storregioner.

Talmannen förslag var att motionen, underskriven av bland andra ordföranden i riksdagens konstitutionsutskott Andreas Norlén (M), skulle förpassas till arkivet utan att tas upp. Men med 166 röster mot 131 fick talman Urban Ahlin se sig besegrad.

Talmannens ansåg att motionen, en så kallad följdmotion till regeringens proposition om övergångsstyre vid ändrad kommun- och landstingsindelning, inte ska tas upp eftersom den inte har tillräcklig koppling till propositionen.

Motionen får nu tas upp till behandling i just KU och kan där, om den vinner gehör i sak, resultera i en uppmaning till regeringen. Motionens förslag är att öppna, i lagen som styr landstingen, för folkomröstningar, enkäter, opinionsundersökningar till medborgarna inför att landsting ska slås samman till storregioner. Nu finns sådana skrivningar bara när det gäller sammanslagningar, delningar eller förändringar av kommuner.

"Förändringar i landstingsindelningen kan dock påverka människors vardag lika mycket som förändringar i kommunindelningen", skriver motionärerna som skäl för sina förslag.