Teknik Nyheter Sverige

Tandlösa regler för hunddagis

Många hundar, framför allt i storstäderna, går fortfarande på dagis som saknar dagsljus.
Många hundar, framför allt i storstäderna, går fortfarande på dagis som saknar dagsljus.

Det är fortfarande fönsterlöst på många hunddagis, framför allt i storstäderna. Jordbruksverkets nya regler för hundar och katter blev en papperstiger.

Jordbruksverket utfärdade nya föreskrifter för katter och hundar 2008. I de nya reglerna stipuleras att de utrymmen där djuren vistas måste vara försedda med fönster.

För att inte etablerade hunddagis och kattpensionat skulle drabbas allt för hårt beslutades det om en övergångsperiod om fem år. Trots det höjdes arga röster, framför allt i storstäderna, när de nya reglerna började gälla skarpt i maj 2013.

Men sedan dess har inte mycket hänt. Många hunddagis är fortfarande kvar i källare eller andra utrymmen utan dagsljus. I Stockholm har inte ett enda hunddagis eller kattpensionat tvingats flytta.

– Vi har prioriterat andra saker. Vi har inte utfört några riktade kontroller av vare sig några hunddagis eller kattpensionat och det är tveksamt om vi kommer att göra det. Men det fråntar inte ansvaret för dem som håller hundar och katter att följa reglerna, säger Torsten Jakobsson, länsveterinär vid länsstyrelsen i Stockholm, som har tillsynsansvar.

Orsaken, säger han, är brist på resurser.

– Vi, precis som alla andra länsstyrelser, fajtas med frågan hur vi ska få bäst djurskydd för varje skattekrona och då går andra ärenden före. Det är den grå verkligheten.