Nyheter Sverige Sverige-topp

TBE breder ut sig mot väst

Fästingburna TBE sprider sig i landet. Arkivbild.
Fästingburna TBE sprider sig i landet. Arkivbild.

Fästingburna TBE sprider sig sakta både västerut och norrut i Sverige. I fjol rapporterades till exempel 40 fall i Västra Götaland – dubbelt så många som normalt.– Vi måste börja prata om allmän vaccinering, säger Tomas Bergström, professor i Göteborg.

Enligt den preliminära sammanställningen rapporterade landets smittskyddsenheter förra året in 270 fall av TBE, det vill säga fästingburen hjärninflammation, till Folkhälsomyndigheten. Antalet fall var därmed i samma nivå som under toppåren 2011 och 2012.

Siffrorna varierar relativt kraftigt mellan åren, med toppar vart tredje eller fjärde år. Totalt sett handlar det dock om en uppåtgående trend och en långsam men tydlig spridning.

– Det finns en västlig spridning utmed Mälaren, nu finns rätt mycket fall i Västmanland och det har även kommit fall runt Örebro, säger Marika Hjertqvist, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, till TT.

– Dessutom sprider det sig norrut också. Det är ganska fläckvis, men fläckarna expanderar och blir större och större.

Neurologiska skador

Medan siffrorna varit relativt stabila i områden där TBE har fäste sedan länge, som i Stockholms län, Sörmland, runt Uppsala och i Mälardalen, finns stora förändringar på andra håll. Bland annat hade Västra Götaland i fjol 40 fall, omkring dubbelt så många som normalt.

Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi vid Göteborgs universitet, har i flera år propagerat för allmän vaccination mot TBE. De nya siffrorna stärker hans tes, anser han.

– Om trenden fortsätter kommer fler och fler områden att vara drabbade, förr eller senare kommer man ta upp den här diskussionen, säger han.

– Det handlar inte om dödligheten i första hand, utan att så många får neurologiska skador och bestående men.

Ojämn spridning

Hittills har dock kostnaderna ansetts vara för höga i proportion till nyttan. I landstinget i Sörmland, ett av de mest drabbade områdena, slopades från den 1 januari i år besöksavgiften i samband med TBE-vaccinering av barn upp till och med 18 år.

Att göra det helt gratis har valts bort av kostnadsskäl och någon ändring nationellt är inte heller aktuell just nu.

– Den geografiska spridningen av sjukdomen är ojämn i landet, så det har aldrig riktigt diskuterats som allmän vaccination. Det är mer regionala diskussioner i så fall, säger Tiia Lepp, läkare och utredare på Folkhälsomyndigheten.