Utbildning Nyheter Sverige

Tidig förskolestart skapar debatt

I Norge föreslår regeringen att låta barn under ett år börja i förskola, något som väcker kritik. Arkivbild.
I Norge föreslår regeringen att låta barn under ett år börja i förskola, något som väcker kritik. Arkivbild.

Barnpsykologer i Norge protesterar mot regeringens planer att låta barn under ett år gå i förskola. I Sverige har frågan försvunnit från den politiska agendan – under ett år är man fortfarande för skör, säger Gunilla Preisler, forskare inom barns utveckling.

Den norska regeringen vill göra det möjligt för fler barn att börja förskolan och föreslår därför att kommunerna ska ta emot barn redan vid elva månaders ålder. Förslaget som nu ska ut på remiss har mött motstånd hos pedagoger och psykologer i Norge. Även svenska psykologer reagerar mot förslaget.

– Det vore ett steg tillbaka. För så små barn är det bra att vara i en miljö med inte alltför många vuxna, säger Pia Riesholm Mothander, docent i psykologi.

– I åldern sex månader upp till nästan två års ålder utvecklas barn starkt just i förmågan att bygga relationer, säger hon.

Svårt avgöra

Frågan om när det är lämpligt att barn börjar i förskolan eller grundskolan är ett ständigt ämne för diskussion föräldrar emellan. På DN:s debattsida skriver forskare om att barn födda i december hamnar efter i utvecklingen, antagligen därför att de tvingas börja skolan innan de hunnit mogna.

Att säga när barn är mogna för förskola är svårt säger Gunilla Preisler, barnpsykolog.

– Barn kan ju inte säga vad de tycker och tänker. Har man ett välutvecklat språk när man börjar förskola vore det bra, för att kunna uttrycka sig och förstå andra. Före ett och ett halvt år skulle jag inte rekommendera någon. Om man finge välja.

Hon avråder föräldrar från att sätta ett knappt ettårigt barn i förskola.

– Det blir stressfullt för ett så litet barn. Sedan finns den medicinska aspekten, att det florerar mycket på dagis.

Inga krav

Enligt Magdalena Karlsson, sakkunnig på Skolverket, har frågan om att låta så små barn börja dagis inte ens varit på den svenska politiska dagordningen på många år. Regeln om att kommunerna har skyldighet att erbjuda dagisplats till barn från ett års ålder kom redan på 1980-talet och har inte ifrågasatts, säger hon.

– Det hänger ju delvis ihop med den utbyggda föräldraförsäkringen och en förändrad syn på förskolan i Sverige. På 1970-talet fanns det spädbarn på svenska dagis, men det var en tid då dagis var till för att föräldern skulle kunna arbeta. I dag ser vi på förskolan som något som mer är till för barnen och deras utveckling.