Nyheter Sverige

Tidigare stimulansåtgärder på SUS

Skånes universitetssjukhus i Lund. Arkivbild.
Skånes universitetssjukhus i Lund. Arkivbild.

Tusenlappar för framflyttade semesterveckor är en av stimulansåtgärderna som Skånes universitetssjukhus använder för att förenkla sommarplaneringen – i år har insatser för att locka svårrekryterade grupper satts in tidigare än normalt.

Sjuksköterskor – särskilt specialiserade – och medicinska sekreterare tillhör sommarens mest svårrekryterade grupper vid Skånes universitetssjukhus.

– De erbjuds 6 000 kronor i ersättning för varje flyttad semestervecka och en förhöjd ersättning för den som jobbar extra pass, säger Eva Thorén Todoulos, divisionschef och ansvarig för sommarplaneringen.

Med en stor sjuksköterskebrist redan före sommaren blir planeringen extra svår, konstaterar hon. Sommar efter sommar har allt fler platser stängts på Skånes universitetssjukhus de senaste åren. Men i år ligger antalet öppna platser på ungefär samma nivå som i fjol.

– Exakt antal varierar från vecka till vecka. Det handlar om 200-250 färre platser för vuxen somatisk vård jämfört med en normal vecka utanför sommarperioden, säger Eva Thorén Todoulos.

I regionen finns ett beslut om att sommarperioden, med avskalad verksamhet, pågår mellan 7 juni och 31 augusti.

– Det som upprätthålls är bassjukvård med akutsjukvård och operationer som inte kan vänta till efter sommaren. Den planerade verksamheten går ner under sommaren.