Nyheter Sverige Sverige-topp

Tidigare svenskt klimatmål

Det svenska klimatmålet kan tidigareläggas till 2045, föreslår den parlamentariska Miljömålsberedningen. Arkivbild.
Det svenska klimatmålet kan tidigareläggas till 2045, föreslår den parlamentariska Miljömålsberedningen. Arkivbild.

Tidigarelägg det svenska klimatmålet om noll nettoutsläpp av växthusgaser från 2050 till 2045, föreslår Miljömålsberedningen där alla riksdagspartier utom SD ingår, skriver Svenska Dagbladet.

Med den blocköverskridande överenskommelsen kommer Sverige att till 2045 ha minskat utsläppen med minst 85 procent jämfört med 1990. Åren därefter är målet att uppnå negativa utsläpp.

Det nya svenska klimatmålet ligger i linje med den skärpning som FN:s klimatmöte i Paris beslutade om i december. Där antogs ett globalt klimatavtal som syftar till att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader.

Miljömålsberedningen vill också införa en klimatlag och inrätta ett klimatpolitiskt råd som ska granska regeringens arbete med att nå klimatmålen. Dessutom föreslås att regeringen årligen redovisar sitt klimatarbete och vart fjärde år lägger fram en klimatpolitisk handlingsplan.