Nyheter Sverige

Tommy Zethraeus straff överklagas

Dagarna efter mordet samlades människor utanför entrén till nattklubben Sturecompagniet för att lägga ner blommor och tända ljus för att hedra offren vid massakern. Arkivbild.
Dagarna efter mordet samlades människor utanför entrén till nattklubben Sturecompagniet för att lägga ner blommor och tända ljus för att hedra offren vid massakern. Arkivbild.

Chefsåklagare Fredrik Skoglund vid Falu åklagarkammare har överklagat Örebro tingsrätts beslut att omvandla Tommy Zethraeus livstidsstraff till ett tidsbestämt straff på 36 år. Tommy Zethraeus, numera Tommy Eriksson, dömdes 1995 för mordet på fyra människor utanför en nattklubb i Stockholm.

– I korthet tycker jag att straffvärdet är längre än 36 års fängelse, därför är inte tiden inne nu för att omvandla straffet. I så fall ska omvandlingen ske senare än nu, säger Fredrik Skoglund.

Göta hovrätt har ännu inget datum för när prövningen kommer att ske.

Redan i september 2014 bestämde Örebro tingsrätt strafflängden till 33 år, vilket skulle ha inneburit frigivning i år, men Göta hovrätt gick emot beslutet.

År 2003 dömdes Tommy Eriksson för en rad allvarliga brott begångna i fängelse, bland dem stämpling till grov misshandel, grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott.