Nyheter Sverige

Tre av fyra poliser funderar på att lämna sitt jobb

Bara 27 procent av tillfrågade poliser i en Novus-undersökning uppger att de inte har några funderingar på att lämna polisyrket. 23 procent letar aktivt efter möjligheter att dra. 
Bara 27 procent av tillfrågade poliser i en Novus-undersökning uppger att de inte har några funderingar på att lämna polisyrket. 23 procent letar aktivt efter möjligheter att dra. 

Sammanlagt 73 procent av yrkesverksamma poliser säger att de någon gång under de senaste sex månaderna funderat på att lämna polisyrket. Det visar en ny undersökning som gjorts av Novus på uppdrag av Polisförbundet.

Nästan var fjärde polis, 23 procent, uppger i en Novus-undersökning att de aktivt letar jobb för att komma ifrån polisyrket. I undersökningen, som är gjord på uppdrag av Polisförbundet, har ytterligare 50 procent svarat att de under det senaste halvåret funderat på att lämna polisyrket men att de inte aktivt söker andra jobb. Sammanlagt är det alltså tre fjärdedelar av den yrkesverksamma poliskåren som funderar på att lämna yrket.

Den vanligaste angivna orsaken till funderingar på att byta jobb är missnöje med lönen (82 procent), följt av otydligt ledarskap (57 procent) och otydliga beslutsvägar (47 procent). Bland dem som funderat på att sluta finns också ett stort missnöje med bland annat hög arbetsbelastning och dåliga möjligheter till karriärutveckling. Bara sju procent har angett hot och våld som skäl.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz säger i en kommentar att hon ser en risk för att ingen kommer att vilja bli polis i framtiden om man inte kommer tillrätta med problemen.