Nyheter Sverige

Tre nya storregioner redan 2019

Indelningskommitténs ordförande Barbro Holmberg (S) och vice ordförande Kent Johansson (C) presenterar ett förslag som innebär tre nya storregioner redan 2019.
Indelningskommitténs ordförande Barbro Holmberg (S) och vice ordförande Kent Johansson (C) presenterar ett förslag som innebär tre nya storregioner redan 2019.

Tre stora regioner 2019, resten av landet får ny regionindelning först 2023. Det är kontentan av ett förslag som kan rita om kartan och bli hett debatterat.Centerpartiet, som kan bli vågmästare, förhåller sig försiktigt positivt till förslagen.

Värmland går upp i Västra Götaland. De fyra nordligaste länen blir Norrlands län. Och ett Svealands län bildas av Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsalas, Västmanlands och Örebro län. Så ser Sverigekartan ut om förslagen i delbetänkandet från indelningskommittén blir verklighet.

Kommitténs ordförande Barbro Holmberg (S) kallar dagens länsindelning "svag och splittrad".

– Vad vi behöver i Sverige är en stark region mellan Stockholms län och Västra Götaland. Och vi behöver ett starkt Norrland. Det är vad vi utgår från i vårt betänkande, säger hon vid en presskonferens på torsdagen.

Men reaktionerna lokalt kan bli stora, till exempel om Norrlandsregionen.

– De här fyra länen ser helt olika ut. Tillsammans utgör de mer än hälften av Sveriges yta. Det blir en väldig utglesning av demokratin. Vad vet en politiker från Kiruna om situationen i Börtnan i Jämtland? Ingenting, skulle jag säga, säger Christer Siwertsson (M), regionråd i Jämtland-Härjedalen.

Sex stora regioner

På lång sikt föreslås att Sverige delas in i sex nya län, storregioner som ska ersätta dagens 21 län.

Indelningskommittén väntas föreslå gränserna för samtliga nya län i sitt slutbetänkande i augusti nästa år. Det delbetänkande som nu har överlämnats till civilminister Ardalan Shekarabi (S) tar inte upp regionindelningen för Skåne och Blekinge, Småland och Östergötland, eller Stockholm och Gotland.

– Vi har bedömt att det i tre län finns en acceptans för en ny regionindelning. I resten av landet finns det fortfarande väldigt mycket diskussioner, säger Barbro Holmberg.

Beslut om nya regioner fattas av riksdagen och regeringen behöver stöd från oppositionen för få igenom förslagen. Centerpartiets inställning kan bli avgörande för att få de nya regionerna på plats.

Centern positivt

Partiledaren Annie Lööf är positiv till stora delar av innehållet i dagens delbetänkande.

– Vi vill se en regionalisering av Sverige och vi tycker att det är bra att olika delar av landet nu får genomföra det i egen takt, säger hon

Annie Lööf är dock skeptisk till att dela in Sverige i sex regioner och tror att det behövs fler.

– Vi kommer inte att stå bakom en lösning där man tvingar in någon i en region där de inte vill vara med.

Lööfs partikollega i Jämtland, regionrådet Elin Lemon, tror att regeringen får svårt att driva igenom förslaget.

– Som det ser ut nu finns det inget stöd i riksdagen för att Jämtland ska ingå i ett "Stornorrland", säger hon.

Anders Wiklund/TT
"Vi ser att det finns en acceptans för en ny regionindelning i de här länen", säger Barbro Holmberg (S).
Jonas Ekströmer/TT
Centerpartiets partiledare Annie Lööf är positiv till stora delar av indelningskommitténs delbetänkande. Men hon säger att Centerpartiet inte kommer att stå bakom en lösning som tvingar in regioner och kommuner i de nya storregionerna. Arkivbild.