Nyheter Världen

Tuffa klimatmål för rika EU-länder

EU har lovat att minska utsläppen av växthusgaser till år 2030. Arkivbild.
EU har lovat att minska utsläppen av växthusgaser till år 2030. Arkivbild.

Sverige är bland de EU-länder som får störst ansvar när unionen ska minska sina växthusgasutsläpp till 2030.Det framgår av ett nytt förslag som EU-kommissionen presenterade på onsdagen.

Förslaget ligger i linje med de målsättningar som slogs fast vid klimattoppmötet i Paris.

Det innebär att Sverige, liksom andra rika EU-länder i nordvästra Europa, åläggs att minska sina utsläpp med uppemot 40 procent fram till 2030, jämfört med 2005.

Detta borde Sverige klara utan några större problem, enligt klimatminister Isabella Lövin (MP).

– Sverige är väl rustat för att klara målet. Miljömålsberedningen har redan föreslagit ett ännu mer ambitiöst mål än så för Sverige, säger Lövin.

Tufft mål

Miljömålsberedningens förslag skulle innebära att de svenska utsläppen sjunker med cirka 59 procent fram till 2030. Men många skulle nog ändå tycka att EU-kommissionens förslag är ett tufft mål för Sverige.

– Ja, med EU-mått mätt, men mindre så från svensk sida, säger Lövin.

Andra EU-medlemmar som enligt kommissionens förslag också ska ta en stor del av ansvaret är Luxemburg, Finland, Danmark, Storbritannien, Frankrike och Österrike.

Däremot har många medlemstater i östra och södra Europa betydligt lägre krav att uppfylla, från Tjeckien som åläggs att minska sina utsläpp med 14 procent till Bulgarien som inte behöver minska sina utsläpp alls.

Ojämn fördelning

Detta hänger delvis samman med att många av dessa länder de facto minskade sina utsläpp dramatiskt när industrierna bakom järnridån kollapsade efter östblockets sammanbrott, men också med att hänsyn tagits till deras lägre utvecklingsgrad. Isabella Lövin ser inga stora problem i nuläget med detta.

– Det viktigaste är att förslaget i sin helhet uppfyller de krav vi har åtagit oss i Parisavtalet och skapar ett omställningstryck i hela EU, säger hon.

Totalt ska unionens utsläpp minska med 30 procent under perioden.

"De nationella bindande målen som vi föreslår är rättvisa, flexibla och realistiska", säger klimatkommissionär Miguel Arias Cañete i ett uttalande.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset