Nyheter Världen

Tuffare för asylsökande i Slovenien

Migranter som fastnat i Grekland sedan flera europeiska länder stängt sina gränser.
Migranter som fastnat i Grekland sedan flera europeiska länder stängt sina gränser.

Det slovenska parlamentet har godkänt ny lagstiftning som innebär tuffare villkor för asylsökande. Beslutet är ett försök att stävja flödet av migranter och för att undvika att landet blir en flaskhals på den så kallade Balkanrutten som många människor på flykt norrut i Europa använder sig av.

– Syftet är att möjliggöra snabba och effektiva asylförfaranden för de som verkligen behöver asyl... och lägga grunden till en effektiv politik som skickar tillbaka de som inte uppfyller villkoren för internationellt skydd, sade inrikesminister Vesna Gyorkos Znidar när förslaget presenterades innan omröstningen.

Nu förenklas avslagsförfarandet för asylsökande från så kallade säkra länder, tidsfristen för överklaganden förkortas och det ekonomiska stödet till flyktingar och deras familjer minskar i händelse av återförening. Enligt Amnesty International undergräver detta migranternas rättigheter.