Nyheter Sverige

Tuffare för grova brottslingar

Längre tid bakom lås och bom för grova organiserade brottslingar. Det kan bli följden av flera lagändringar som gäller från och med fredag. Arkivbild.
Längre tid bakom lås och bom för grova organiserade brottslingar. Det kan bli följden av flera lagändringar som gäller från och med fredag. Arkivbild.

Nu skärps lagarna mot grova organiserade brottslingar. Från och med på fredag ska det bli lättare både att komma åt deras pengar och att utdöma hårdare straff. Samtidigt klassas fler handlingar som kriminella.

– Det är tre lagstiftningspaket som träder i kraft. Bakgrunden är att regeringen betraktar den grova organiserade brottsligheten som systemhotande, säger justitieminister Morgan Johansson.

Ett sätt att göra det kriminella livet mindre attraktivt är att utöka möjligheterna att beröva dömda på tillgångar som inte behöver ha direkt koppling till ett konkret brott – så kallat utvidgat förverkande.

– Det har tidigare visat sig vara väldigt effektivt och är också ett sätt att ta pengar som skulle kunna användas för att finansiera nya brott. När vi plockar undan pengarna skadar vi hela deras verksamhet, säger Morgan Johansson till TT.

"Komma åt hajarna"

Fler brott som inte kommit längre än till försöks- eller förberedelsestadiet kriminaliseras. Man lägger också till fler stämplingsbrott.

– Stämpling är när du uppmanar eller utpressar någon att göra något kriminellt. Det gäller bland annat grovt olaga hot och övergrepp i rättssak. En del av de här gängen ägnar sig ju åt att hota vittnen och målsägande, säger Morgan Johansson.

Samtidigt öppnar man för högre straff och inför en ny bestämmelse om underlåtelse att förhindra vissa allvarliga brott.

– När individer som har ett bestämmande inflytande i en kriminell organisation får kännedom om att ett allvarligt brott är på väg att begås men inte förhindrar det ska de kunna straffas.

Den nya lagskrivningen är tänkt att göra det lättare att "komma åt hajarna, inte bara småfiskarna som begår själva brotten", enligt Morgan Johansson.

TT: Hur ska man kunna bevisa brotten?

– Det kan vara vittnen som berättar att Kalle Karlsson visste eller genom telefonavlyssning.

Utnyttjat våldskapital

En annan nyhet är att man i bedömningen av om vissa brott är grova ska väga in om den dömde "anspelat på sitt våldskapital".

– Ett typiskt fall skulle kunna vara om en person som är med i Hells Angels hotar någon och har sin väst med symboler på sig, säger Morgan Johansson.

Lagändringarna innehåller också en möjlighet att utdöma strängare straff för narkotikabrott genom att man lägger till rubriceringarna "synnerligen grovt narkotikabrott" och "synnerligen grov narkotikasmuggling".

Fredrik Persson/TT
Fler organiserade brottslingar bakom lås och bom och längre straff. Det väntas bli följden av flera lagändringar som gäller från och med på fredag. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset