Utbildning Nyheter Sverige

Tufft vara chef inom kommunen

Chefer i kommunal verksamhet, särskilt skola och äldreomsorg, ställs ofta inför orimliga krav. Arkivbild.
Chefer i kommunal verksamhet, särskilt skola och äldreomsorg, ställs ofta inför orimliga krav. Arkivbild.

Många chefer i kommunal verksamhet arbetar under ohållbara förhållanden, med för små resurser sett till vad de väntas genomföra. Värst är det för chefer i människovårdande verksamheter, som skola och äldreomsorg.

Det visar en studie av 550 chefer i västsvenska kommuner som gjorts vid Göteborgs universitet.

För ungefär hälften av cheferna bedömdes arbetsvillkoren som ohållbara. Den främsta anledningen var att cheferna inte hade tillräckliga stödresurser i form av exempelvis vaktmästare eller administratörer. Vissa chefer hade också väldigt många underställda att ansvara för, upp till 80 personer.

De pressade arbetsvillkoren leder till att många chefer vill lämna sina jobb.

Linda Corin, som skrivit avhandlingen i arbetsvetenskap, pekar på att chefer kan fungera bättre om man förtydligar och "rensar" i deras uppdrag.