Nyheter Världen

Turkiets styrelseskick "ohållbart"

Frågan om utökad makt för presidenten "ska inte framställas som en diskussion om mina personliga ambitioner", säger Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Arkivbild.
Frågan om utökad makt för presidenten "ska inte framställas som en diskussion om mina personliga ambitioner", säger Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Arkivbild.

Parlamentarismen har spelat ut sin roll och dagens system – med både en folkvald premiärminister och en folkvald president – är ohållbart. Det anser Turkiets president, Recep Tayyip Erdogan, som försöker driva igenom en ny grundlag som ger ämbetet mer makt.

Kritiker anklagar honom för att föra landet i allt mer auktoritär riktning, men i ett tal förnekade Erdogan att frågan handlar om hans personliga ambitioner.

– Presidentskapet är inte Tayyip Erdogans personliga fråga, sade han.

Erdogan sade även att frågan ska avgöras av det turkiska folket, inte av parlamentet, vilket kan tyda på att han vill ordna en folkomröstning om den nya grundlagen.

Nästa vecka ska en kommitté i det turkiska parlamentet inleda överläggningar om den nya konstitutionen. Oppositionen anser också att landet behöver en ny grundlag, men vänder sig emot planerna på att utöka makten för presidenten.