Nyheter Sverige

Tv för alla efter mastbrottet

En reservmast har nu tagits i bruk för att ersätta den rasade Häglaredsmasten utanför Borås. Arkivbild.
En reservmast har nu tagits i bruk för att ersätta den rasade Häglaredsmasten utanför Borås. Arkivbild.

Nu kan tv-tittandet börja igen på allvar i hushållen som drabbades av mastsabotaget utanför Borås för snart två veckor sedan. Mastbilen som ställdes upp har ersatts av en ny, 90 meter hög mast som ska nå omkring 90 procent av den ursprungliga mastens täckningsområde, meddelar Teracom.

Med hjälp av överlappning från andra master nås enligt bolaget därmed fullgod täckning för de så kallade fri-tv-kanalerna SVT, TV4 och TV6. Vissa tv-antenner kan dock behöva riktas om och viss utrustning kan behöva bytas ut, rapporterar Borås Tidning.

Den gamla Häglaredsmasten rasade den 15 maj. Åklagaren Patrik Tilly har tidigare sagt att sabotaget utfördes genom att muttrarna till tre av de 15 vajrar som höll masten uppe skruvats bort från ett av fundamenten.

Läs också