Nyheter Världen

Unga "försöksdjur" i ny narkotikavåg

Spice är ett samlingsnamn för olika rökmixer som liknar cannabis, så kallade syntetiska cannabinioder. De säljs ofta via nätet, och så fort en substans narkotikaklassas kommer en ny, laglig version. Arkivbild.
Spice är ett samlingsnamn för olika rökmixer som liknar cannabis, så kallade syntetiska cannabinioder. De säljs ofta via nätet, och så fort en substans narkotikaklassas kommer en ny, laglig version. Arkivbild.

EU:s narkotikaorgan varnar för att unga riskerar att sluta som "försöksdjur" i en knarkvåg med nya substanser. Hälsoeffekterna av bland annat synetisk cannabis är till stora delar okända, enligt myndigheten.

EMCDDA har identifierat över 560 så kallade psykoaktiva substanser (NPS), de flesta syntetiska versioner av cannabis, amfetamin och kokain.

"Unga konsumenter kan oavsiktligt agera som mänskliga försöksdjur för substanser vars potentiella hälsorisker till stor del är okända", heter det i rapporten.

En av de syntetiska substanserna har kopplats ihop med nära 200 allvarliga fall av förgiftning och över 100 dödsfall sedan 2011. Några, som sålts som lagliga alternativ till cannabis, har visat sig vara mycket giftiga. En av dessa kopplas ihop med 13 dödsfall och 23 icke dödliga överdoser sedan 2014.

Av rapporten framgår också att användningen av MDMA, mer känt som ecstasy, åter har börjat öka. I fjol beräknas 2,1 miljoner unga i Europa ha använt drogen, vilket motsvarar kring 1,7 procent av hela åldersgruppen.

"Det finns tecken på att MDMA inte längre är en nisch- eller subkulturdrog som används på dansklubbar utan nu används den av fler unga människor i det vanliga nattlivet, som på barer och fester", skriver EMCDDA i rapporten.