Utbildning Nyheter Sverige

Ungdomar på hem har sämre hälsa

Familjehems- och HVB-hemsplacerade barn har sämre hälsa än andra barn och lyckas sämre i skolan. Arkivbild.
Familjehems- och HVB-hemsplacerade barn har sämre hälsa än andra barn och lyckas sämre i skolan. Arkivbild.

Barn som någon gång under sin uppväxt har placerats i HVB-hem eller familjehem har sämre hälsa än andra barn och lyckas sämre i skolan, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport. Alarmerande, anser barnministern.

– Vi har inte undersökt orsakerna till skillnaderna men en förklaring kan vara att man inte är tillräckligt uppmärksam på att de här barnen behöver komma till sjuk- eller tandvård. Det är inte säkert att barnen själva påtalar att de behöver vård och det behöver ansvariga ta reda på i varje enskilt fall, säger Katarina Munier, samordnare på Socialstyrelsen.

Rapporten avser uppgifter från 2013 och 2014, före den stora flyktingströmmen.

Psykofarmaka

Bland familjehemsplacerade ungdomar mellan 13 och 21 år har upp till var tredje person en psykiatrisk diagnos och många använder psykofarmaka. Bland barn som inte är familjehemsplacerade använder endast drygt 4 procent psykofarmaka.

Omkring 90 procent av ungdomarna som placerats utanför sitt hem går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet.

– Här är det viktigt med ett samarbete mellan skolan, socialtjänsten och den som har hand om barnet, till exempel familjehemmet eller HVB-hemmet, för att ge barnen det stöd de behöver, säger Katarina Munier.

"Alarmerande"

Ansvarig minister Åsa Regnér säger att hon är väl medveten om situationen sedan tidigare men anser ändå att rapporten är alarmerande.

– För att ta oss an detta behöver vi dels stärka välfärdssamhället generellt, dels stärka socialtjänsten. Allmänna åtgärder som vi redan har satt in är specialpedagoger, lärartäthet, att stärka elevhälsan och ungdomars psykiska hälsa, säger hon.

Svårigheter att rekrytera och behålla personal inom Socialtjänsten anges som ett hinder för att förbättra kvaliteten i verksamheterna.

– Vi har anslagit en miljard till den sociala barn- och ungdomsvården för att kunna attrahera, behålla och kompetensutveckla socionomer, och vi kommer att återkomma med fler förslag, säger Åsa Regnér.

Bertil Ericson/TT
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S). Arkivbild.