Nyheter Sverige

Unik miljö för framtida generationer

Kosterhavets nationalpark är en av Sveriges omkring 30 nationalparker.
Kosterhavets nationalpark är en av Sveriges omkring 30 nationalparker.

Orörda fjäll, sjöar, unik ädellövskog och urskog. För mer än 100 år sedan bildades Sveriges första nationalparker för att skydda unika naturområden.I dag firas nationalparkernas dag.

Att vissa av Sveriges naturområden är värda att värna lite extra har man varit medveten om länge. År 1909 fattade riksdagen beslut om att bilda nio nationalparker med natur som ansågs särskilt skyddsvärd. Sedan dess har ytterligare 20 skyddsområden tillkommit och fler är på gång.

Fyra av Sveriges nordligaste nationalparker, Muddus, Padjelanta, Sarek och Stora sjöfallet, är också klassade som världsarv.

– Världsarvet är unikt och ska finnas kvar inför framtida generationer. Det visar på hur landskapen har vuxit fram och hur samhället har utvecklats, säger Åsa Nordin Jonsson, verksamhetsledare för världsarvet Laponia.

Nationalparkernas dag uppmärksammas på olika sätt runtom i landet. I Muddus bjöd man in till fika med föreläsning redan i söndags.

Hamra Nationalpark i Dalarna, som nyinvigdes 2011 efter tillgänglighetsförbättringar, bjuder in allmänheten till guidade visningar.

– Hamra har vunnit priser för sin landskapsarkitektur och urskogen här är en av de sydligaste orörda skogarna i Sverige, säger Rie Stagegaard på Länsstyrelsen i Gävleborg.

Cara Anna
Vybild från den populära vandringsleden Kungsleden som går genom Abisko nationalpark i Lappland.