Nyheter Sverige

Utökat sekretesskydd för brottsoffer

Regeringen föreslår utökat sekretesskydd för brottsoffer. Arkivbild.
Regeringen föreslår utökat sekretesskydd för brottsoffer. Arkivbild.

Regeringen vill stärka sekretesskyddet för brottsoffer och utsatta personer. I en proposition som överlämnades till riksdagen på måndagen föreslås att identiteten på sådana personer ska skyddas i domar och beslut. Nuvarande regler i offentlighets- och sekretesslagen är delvis oklara, anser regeringen. Med lagändringen väntas domstolar kunna tillämpa reglerna mer enhetligt.

Förslaget innebär också att möjligheterna att skydda identiteten ska utökas för att kunna skydda en person som behöver hjälp av ett målsägandebiträde eller en offentlig försvarare i det inledande skedet av en rättsprocess. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober.