Nyheter Sverige

Utanförskapet i storstäderna ökar

Flygbild över flerfamiljshus i förorten Tensta i Stockholm. Utanförskapet i storstäderna har ökat, visar en undersökning bland drygt 4 000 kommunpolitiker. Arkivbild.
Flygbild över flerfamiljshus i förorten Tensta i Stockholm. Utanförskapet i storstäderna har ökat, visar en undersökning bland drygt 4 000 kommunpolitiker. Arkivbild.

Utanförskapet i storstäderna har förvärrats jämfört med för fem år sedan, uppger nästan sex av tio kommunpolitiker. I andra kommuntyper och i glesbygden är andelen betydligt lägre, visar en undersökning som Demoskop utfört för stiftelsen Skandia idéer för livet. Studien omfattar 4 250 kommunpolitiker och redovisas i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

I förortskommuner till storstäder och större städer samt i så kallade turismkommuner och glesbygdskommuner anger bara en femtedel av de folkvalda att utanförskapet ökat.

Samtidigt visar kommunenkäten att 27 procent av politikerna anser att det sociala utanförskapet i den egna kommunen blivit värre de senaste fem åren. 45 procent anser att läget är oförändrat och 17 procent uppger att det minskat.

Ju lägre andel sysselsatta i kommunen, desto sämre anses den sociala utvecklingen vara.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset